Делба на поземлен имот

Нашите Услуги

Ние ще Ви помогнем

Свържете се с нас и ние с удоволствие ще отговорим на всичките Ви въпроси.

Делба на имот по Кадастрална карта или по Кадастрален план

Притежавате наследствен имот или желаете да разделите имота си с цел продажба, необходимо е да се изготви Проект за делба на имота по Кадастрална карта или Кадастрален план.

За да можете да разделите Вашия имот е необходимо да ни представите: Копие от актуална скица и копие от документ за собственост. Ние ще заснемем границите на Вашия имот на място и заедно с Вас ще изработим проект за делба.

Краен документ: Скици на новообразуваните имоти.

Необходими документи

Ние предлагаме