Тахиметрия

Нашите Услуги

Ние ще Ви помогнем

Свържете се с нас и ние с удоволствие ще отговорим на всичките Ви въпроси.

Тахиметрична снимка

Извършване се заснема на съществуващото положение на терен като също така се отразяват и сгради и други характерни теренни елементи и инфраструктура. Тахиметричната снимка служи за бъдещо проектиране на имота, за Подробен устройствен план (ПУП) или за установяване на текущото положение на нивото на терена на имота и построените в него сгради и технически съоръжения.

Необходими документи