Техническа експертиза

Нашите Услуги

Ние ще Ви помогнем

Свържете се с нас и ние с удоволствие ще отговорим на всичките Ви въпроси.

Техническа експертиза

За изготвянето на техническа експертиза се извършва подробно проучване на имотите и сградите в тях, включително и геодезическо заснемане с цел:
• установяване на факта на законосъобразност/незаконосъобразност на поставяне на строителни обекти в поземления имот;
• имуществени спорове, включващи правни аспекти в областта на поземленото право;
• несъответствия между документалните и действителните граници или неговата площ на поземлен имот;
• установяване на точните граници на обекта;
• определяне на зони на действие на ограничаване на поземления имот;
• потвърждение на площта на парцелите.

Краен документ: Техническа експертиза

Необходими документи