Геодезическо заснемане за Комбинирана скица

Нашите Услуги

Ние ще Ви помогнем

Свържете се с нас и ние с удоволствие ще отговорим на всичките Ви въпроси.

Геодезическо заснемане за Комбинирана скица

Комбинирана скица между кадастрална карта, кадастрални планове, регулационни планове, устройствени планове, геодезически измервания, специализирани карти, зони на ограничения, както и карти и планове.

Необходими документи