20 години геодезия

[ инвестиционно проектиране и геодезически услуги ]

Ние сме лидерът в геодезическите услуги

Фирмата работи от 2003 в областта на хидрографията, геодезията и картографията.
Всяко строителство започва и завършва с геодезическите услуги. От заснемането на релефа за бъдещия инвестиционен проект до попълването му след изграждането в кадастралната карта.
  • Хидрографски услуги
  • Изработване на подробни устройствени планове
  • Вертикално планиране
  • Трасиране на имоти
[ Услуги ]

Хидрографски и Геодезически Услуги

image box

Хидрография

Хидро Мап ЕООД извършва хидрографски проучвания и промери, разполага със съвременни хидрографни ехолоти, сонар и моторни лодки.

image box

Геодезия

Хидро Мап Еоод предоставя разнообразни геодезически услуги извършени със съвременна апаратура и висок професионализъм.

image box

Кадастър

Хидро Мап ЕООД има богат опит в създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри на цели населени места.

Хидрография, химически и структурен анализ за избрани зони във Варненско езеро и в изкуствено прокопаните канали в посока Варненски залив

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ВАРНА
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ХИДРО МАП” ЕООД
Начало на работа: 14.10.2021г. Край на работа: 04.02.2022г