Дигитализиране на картни материали​

Our Service

Ние ще Ви помогнем

Свържете се с нас и ние с удоволствие ще отговорим на всичките Ви въпроси.

Оцифряване на планове

Действащите кадастрални планове на населени места представляват планове изготвени, чрез ортогонална или полярна снимка или по фотограметрични способи, нанесени на картони с или без алуминиева вложка. „ХИДРО МАП” ЕООД предлага услуга за дигитализиране на кадастрални, регулационни, подробни устройствени планове и други, с цел по-точно координиране и изчисляване на площите на поземлените имоти.