Изработване на проекти за изменение на кадастрални карти

Нашите Услуги

Ние ще Ви помогнем

Свържете се с нас и ние с удоволствие ще отговорим на всичките Ви въпроси.

Изработване на проекти за изменение на кадастрални карти

Ако Вашият имот не е с вярно отразени граници в кадастралната карта, ние можем да изработим проект за промяна на кадастралната карта в съответствие с Вашите документи за собственост или по материализирани граници.

Необходими документи

Ние предлагаме