Хидрография

Нашите Услуги

Ние ще Ви помогнем

Свържете се с нас и ние с удоволствие ще отговорим на всичките Ви въпроси.

Хидрографски промер

Хидро Мап ЕООД извършва хидрографски проучвания и промери, като разполага със съвременен хидрографен ехолот и моторна лодка.

Хидрографския промер на подводния релеф на дъното на воден обект (море, езеро, язовир, реки) е при който се измерват голямо количество дълбочини, с цел проектиране и обследване.

Съгласно Разпореждане за № 1 “Изисквания за осигуряване безопасността на корабоплаването в района на отговорност на Дирекция “Морска администрация – Варна”, всички държавни и частни пристанища са задължени да извършват ежегоден мониторинг.

Необходими документи