Смяна на статут на земеделска и горска територия, след изготвен ПУП

Нашите Услуги

Ние ще Ви помогнем

Свържете се с нас и ние с удоволствие ще отговорим на всичките Ви въпроси.

Смяна на статут на земеделска и горска територия, след изготвен ПУП

Процедурата за промяна на предназначението (статута) на поземлен имот, започва с изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП). „ХИДРО МАП” ЕООД извършва:

• Подготовка на цялата необходима документация за започване на процедурата за промяна на предназначение, включително и ПУП.
• Намираме компетентните експерти за създаване на проектната документация в зависимост от конкретния случай (Ел, ВиК, оценители и други).
• Подаваме всички документи на определените за това места (Земеделие, Горско стопанство, конкретните Министерства и други).
• Проследяваме и контролираме извършването на промяната до крайния документ Решение за промяна на предназначението и скица с променен вид на територията.

Необходими документи