Проект за попълване на сгради и технически съоръжения

Нашите Услуги

Ние ще Ви помогнем

Свържете се с нас и ние с удоволствие ще отговорим на всичките Ви въпроси.

Проект за попълване на сгради и технически съоръжения

При изграждането на всяка сграда, независимо от нейното функционално предназначение, тя трябва да се отрази в Кадастралната карта и кадастралните регистри или в действащия Кадастрален и регулационен план на населеното място. За районите с влязла в сила кадастрална карта се нанася контура на сградата заедно с всички самостоятелни обекти на собственост (СОС) в нея. Заедно със сграда се заснемат и нанасят и връзките с подземните проводи – електро, топло и други.

Необходими документи