Услуги

[ Услуги ]

Хидрографски, Геодезически и Архитектурни Услуги

image box

Хидрография

Хидро Мап ЕООД извършва хидрографски проучвания и промери, като разполага със съвременен хидрографен ехолот и моторна лодка.

image box

Вертикално планиране

Проектът за вертикално планиране представлява необходимото изменение на релефа с цел да бъде приспособен към изискванията на строителството

image box

Изработване на ПУП

За строеж на не урегулиран имот е нужно да се изработи подробен устройствен план.

image box

Изменение на кадастрални карти

Ако Вашият имот не е с вярно отразени граници в кадастралната карта, ние можем да изработим проект за промяна на кадастралната карта.

image box

Проект за попълване на сгради и технически съоръжения

Проект за попълване на сгради и технически съоръжения

image box

Проект за търпимост

Извършват се геодезически заснемания на сградата, пристройката, надстройка, лятна кухня и др. за което ще се прави проект за търпимост.

image box

Смяна на статут на земеделска и горска територия, след изготвен ПУП

Смяна на статут на земеделска и горска територия, след изготвен ПУП.

image box

Мениджърство – Движение на процедура, след предоставено пълномощно.

„ХИДРО МАП” ЕООД предлага движение на процедурата на Вашия проект, като ние ходим по държавните институции (общини, кметства и други) да входираме и вземаме готовите документи.

image box

Тахиметрия

Хидро Мап Еоод предоставя разнообразни геодезически услуги извършени със съвременна апаратура и висок професионализъм.

image box

Трасиране на сгради

Преди започване на строителство на сграда е необходимо да се извърши трасиране на местоположението на сградата в имота.

image box

Делба на поземлен имот

Хидро Мап Еоод предлага Проект за делба на имота по Кадастрална карта когато трябва да се раздели имот.

image box

Заснемане на изградени сгради

Хидро Мап Еоод предлага заснемане на изградени сгради, подземни комуникации и издаване на Удостоверение по чл. 54а от ЗКИР

image box

Геодезическо заснемане за Комбинирана скица

Комбинирана скица между кадастрална карта, кадастрални планове, регулационни планове и други.

image box

Техническа експертиза

За изготвянето на техническа експертиза се извършва подробно проучване на имотите и сградите в тях.

image box

Архитектурно проектиране

Горди сме да споделим с Вас и най-новата ни услуга – Архитектурно проектиране. „ХИДРО МАП” ЕООД предлага услуга по изготвяне на цялостни проекти за Вашия бъдещ дом – Архитектурен проект, 3D Модел на Вашият бъдещ дом и всички необходими инженерни специалности за одобрение и издаване на Разрешение за строеж.

image box

Заснемане и проучване с Георадар на подземни комуникации

ХИДРО МАП” ЕООД предлага услуга по заснемане и проучване с Георадар на подземни комуникации като водопроводи, електропроводи, канали, кабели, подземни води, кухини и локализиране на подземни архитектурни обекти и гробници до 10 метра дълбочина.

image box

Кадастър

Хидро Мап ЕООД има богат опит в създаването на кадастрална карта на цели населени места, включително и кадастрални регистри.

image box

Трасиране на имотни граници

Хидро Мап ЕООД предлага трасиране на имотни граници на собствен имот или при покупка на нов.

image box

Топографски планове

Топографският план изобразява границите на Вашия имот и всички ситуационни и теренни подробности.

image box

Дигитализиране на карти

Хидро Мап Еоод предлага услуга за дигитализиране на кадастрални, регулационни, подробни устройствени планове и други от хартиен на цифров носител.

image box

Тахиметрична снимка

Тахиметричната снимка служи за бъдещо проектиране на имота, за Подробен устройствен план или за установяване на текущото положение.

image box

Издаване на скици за поземлени имоти или самостоятелни обекти

Издаване на скици за поземлени имоти или самостоятелни обекти.

image box

Консултация за недвижим имот

Имате колебания в закупуването на имот или трудности в продажбата му? Страхувате се, че ще ви излъжат? Направете консултация с нас.